Black-veined white

Aporia crataegi

''Aporia crataegi'', the black-veined white, is a large butterfly of the family Pieridae.